Vurdering av egen læring - for elever

Verktøy for elevers egenevaluering og hvordan de bidrar til en god læringsomgivelse

Tjenestetilbyder:
Hypatia Learning AS
Mer informasjon:
https://www.ataa.no/
TjenesteID:
2160683
Lisens:
Gratis