USN ZOOM

Et webkonferanseverktøy som brukes for nettundervisning, nettmøter osv.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Sørøst-Norge
Mer informasjon:
https://wiki.usn.no/ewiki/index.php/Zoom
TjenesteID:
2160436

Helt eller delvis gratis