Filesender på Lifeportal

System for opplasting av store filer til Lifeportal

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://filesender.lifeportal.uio.no/
TjenesteID:
2148800
Lisens:
Gratis