EVU-innmelding på nett

Et webbasert system for registrering og godkjenning av kurs og emner

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://cs.itea.ntnu.no/scripts/customer.exe
TjenesteID:
2139929

Helt eller delvis gratis