Skolekassa

Skolekassa.no er en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for elever med kort botid i Norge, og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge med ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre. Skolekassa presenterer ressursene på sju ulike språk. Nettsiden vil kontinuerlig bli utviklet med oppdatert innhold. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen i samarbeid med NAFO og OsloMet - storbyuniversitetet. Les mer her: https://skolekassa.no/om/

Tjenestetilbyder:
OsloMet – storbyuniversitetet
Mer informasjon:
https://skolekassa.no/om/
TjenesteID:
2132212

Helt eller delvis gratis