Multifunksjonelt.no

Felles portal – multifunksjonelt.no – der alle forlag som produserer digitalt innhold rettet mot elever, kan samle, merke og vise tilrettelagt innhold.

Tjenestetilbyder:
TV 2 AS
Mer informasjon:
https://www.tv2skole.no/Nyhetsbrev/1227
TjenesteID:
2131268

Helt eller delvis gratis