BIBSYS tjenester for digitalisering og Automatlager

Tjenester for digitalisering og Automatlager

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://www.bibsys.no/files/out/digitizing/bibsysaudi.html
TjenesteID:
2061153

Helt eller delvis gratis