Nettskjema

Nettskjematjenesten er et verktøy for å utforme og administrere datainnsamling ved hjelp av skjemaer på nettet.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/
Bestillingsinformasjon:
https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/mer-om/eksterne-brukere/
TjenesteID:
2057429
Lisens:
Gratis