Sikkerhetsanalyse

UNINETTs tjeneste sikkerhetsanalyse er et verktøy som skal kunne avsløre ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner hos den enkelte kunde. UNINETT leverer en sensor som fysisk plasseres hos kunden, og som vil analysere inngående og utgående trafikk. Kunder som i dag benytter tjenesten kvalitetsmåling har allerede en slik sensor installert.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/en/node/2888
TjenesteID:
2052960