MatematikkMOOC

MatematikkMOOC-læringsplattform er utviklet for studiet MatematikkMOOC, et gratis studie for etter- og videreutdanning av matematikklærere som underviser på 1.-7.trinn. Læringsplattformen er en videreutviklet og tilpasset versjon av plattformen Canvas by Instructure.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://matematikkmooc.no/
TjenesteID:
2048381

Helt eller delvis gratis