Pliktavlevering

Tilgang til pliktavleveringsmodulen fra BIBSYS

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
http://www.bibsys.no/kontakt/
TjenesteID:
2044680
Lisens:
Gratis