skole.hedmark.org

Webportal for elever og lærere i Hedmark fylkeskommune med videre tilgang til utvalgte nettressurser.

Tjenestetilbyder:
Hedmark fylkeskommune
Mer informasjon:
https://skole.hedmark.org/
TjenesteID:
2030098
Lisens:
Gratis