Secure Token Service

ADFS Secure Token Service er koblet til flere tjenester hos UiT. Tjenester: Office365, SharePoint.uit.no, uh-doc.no, m.fl. UiT også dokumentdelingsområder som brukes mellom Universiteter og Høyskoler. Denne Feidepåloggingen vil bekrefte din identitet (autentisering), tjeneneste du forespør vil i tillegg gjøre tilgangskontroll (authorisering).

Tjenestetilbyder:
UiT Norges arktiske universitet
Mer informasjon:
http://www.uit.no/
TjenesteID:
2011671