Portal Skoleplattform Oslo

En portal som gir tilgang til en flere IKT-tjenester i Skoleplattform Oslo for ansatte og elever i Osloskolen

Tjenestetilbyder:
Oslo kommune
Mer informasjon:
https://portal.skoleplattform.no/
TjenesteID:
2009612
Lisens:
Gratis