Trafikkagenten

Utdanningsetaten og Bymiljøetaten har fått i oppdrag å samle data om trafikksikkerhet på skoleveiene i Oslo og levere en utredning om dette til Rådhuset. For å få samlet data fra alle skoleelever i Oslo, utvikler Bymiljøetaten en applikasjon, som elevene kan melde inn og rapportere om sin skolevei.

Tjenestetilbyder:
Oslo kommune
Mer informasjon:
http://www.trafikkagenten.no/
TjenesteID:
1997706
Lisens:
Gratis