NTNU Alumni

NTNU Alumni er et internasjonalt, profesjonelt nettverk for NTNU-ere. NTNU Alumni er en arena for systematisk kontakt mellom NTNU, arbeids- og næringsliv, FoU-institusjoner og samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt.

Tjenestetilbyder:
Netenviron
Mer informasjon:
https://alumni.ntnu.no/
TjenesteID:
1996739