Oppmøteregistrering

Applikasjon for registrering i FS av oppmøte på undervisning

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/
TjenesteID:
1995747
Lisens:
Gratis