ShortURL for NTNU

Tjeneste som leverer korte nettadresser for NTNU brukere

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://s.ntnu.no/
TjenesteID:
1986066