ADFS Autentisering

Autentisering via Feide for Microsoft programvare

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Agder
Mer informasjon:
http://www.uia.no/student/it-hjelp
TjenesteID:
1982024