Diakonhjemmet Alumni

Som medlem av Diakonhjemmet Alumni får du tilgang til et nettverk som kan inspirere og motivere deg både faglig og sosialt. Du vil kunne holde kontakt med dem du studerte med og fagmiljøet ved høgskolen som en ressurs i din arbeidshverdag.

Tjenestetilbyder:
Netenviron
Mer informasjon:
https://alumni.diakonhjemmet.no/
TjenesteID:
1923421