Rapportserver for tjenesten Lifeportal

Dette er rapporteringsserver for tjenesten Lifeportal, og skal brukes av LRFK-kommitemedlemmene

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://reports-lifeportal.uio.no/
Bestillingsinformasjon:
https://reports-lifeportal.uio.no/
TjenesteID:
1878852
Lisens:
Gratis