Mediasite NTNU

Mediasite er et komplett system for forelesningsopptak med, i utgangspunktet, video med synkroniserte slides. Systemet er bygget opp av dedikerte opptaksenheter sammen med en infrastruktur på serversiden som sørger for at man får distribuert de opptakene man gjør.Distribusjon kan gjøres til de fleste plattformer; windows, OSX, Linux, iOS,Android og Blackberry.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
http://www.ecampus.no/om-mediasite/
TjenesteID:
1848837