NorStore Forskningsdataarkiv

Denne nasjonale tjenesten tilbyr forskere et redskap for å beskrive, pakke og arkivere offentligfinansierte forskningsdata. Tjenesten gir også åpen tilgang til metadata og datasett som lastes opp av bidragsyterene slik at data kan oppdages, gjenbrukes og spores/verifiseres.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
http://www.norstore.no/services
TjenesteID:
1848412