Lifeportal

Lifeportal er en Galaxy-basert dynamisk web-portal ment for å gi forskere i norsk UH-sektor og deres samarbeidspartnere enkel og god tilgang til tungregneressurser. Ut over tilgang til tungregneressurser gir også Lifeportal mulighet for arbeids-flyt støtte, enkel reproduserbarhets-sporing, en mulighet for publisering av applikasjoner i forbindelse med krav om tilgjengeliggjøring fra tidsskrift og ikke minst vil Lifeportal kunne fungere som en samarbeidsportal for forskningsmiljø.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://www.uio.no/english/services/it/research/hpc/lifeportal/index.html
TjenesteID:
1842532