UiT Skytjeneste

Online fillagring og deling for å muligjøre tilgang til innhold fra mange platformer og enheter.

Tjenestetilbyder:
UiT Norges arktiske universitet
Mer informasjon:
http://uitcloud.uit.no/more_info
Bestillingsinformasjon:
http://uitcloud.uit.no/ordering_info
TjenesteID:
1833529