Uninett Telefoni MyPage

Uninett Telefoni MyPage er interne telefonibrukers web-grensesnitt for administrasjon av egen brukerprofil, samtalelister, m.m.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://kind.uninett.no/tjeneste/edit_tjeneste.html?id=1780479
TjenesteID:
1780479
Lisens:
Gratis