Moodle LMS Høgskolen i Nesna

Web-basert Læring og kommunikasjon mellom studenter og fagpersonale

Tjenestetilbyder:
Nord universitet
Mer informasjon:
http://www.moodle.org/
Bestillingsinformasjon:
http://www.hinesna.no/kontakt
TjenesteID:
1776905