Klassetrivsel.no

Klassetrivsel er et online kartleggingsverktøy for effektiv og informativ undersøkelse av trivselen i klassen og for den enkelte eleven, med resultater, sosiogrammer og stolpediagrammer på klasse- og elevnivå. Ved første feidepålogging fra en ansatt på skole uten abonnement anmodes om en 8 ukers gratis og uforpliktende prøveperiode.

Tjenestetilbyder:
Skolevisioner ApS
Mer informasjon:
https://klassetrivsel.no/
TjenesteID:
1770471