ISBN Provider

Tjeneste for utlevering av ISBN-nummer for doktorgradsavhandlinger ved NTNU.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do
TjenesteID:
17422