eValg for universiteter og høgskoler i Norge

En generell applikasjon for gjennomføring av valg ved institusjoner innen U&H. Har støtte for ymse former for preferansevalg, listevalg og uravstemminger, samt kvotering og eventuell vekting av stemmekategorier (bla for bruk ved direktevalg av rektor og dekaner).

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://valg.usit.no/
Bestillingsinformasjon:
Tjenesten kan tas i bruk av institusjoner som tegner en abonnentsavtale for denne med USIT/UiO. Kontakt postmottak@usit.uio.no for dette.
TjenesteID:
1704460