Redmine

Redmine prosjektstyringsverktøy og bugtracker for programvareutvikling

Tjenestetilbyder:
Høgskolen i Innlandet
Mer informasjon:
https://forge.hihm.no/feide
TjenesteID:
1695960

Helt eller delvis gratis