Kontraktsignering BankID (Troms)

Løsning for elektronisk signering av kontrakter mellom enheter i Troms fylkeskommune og innbyggere som mottar tjenester fra disse.

Tjenestetilbyder:
Digitroll AS
Mer informasjon:
https://kontrakter.tromsfylke.no/
TjenesteID:
117771