eValg for UMB

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved UMB.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://valg.uio.no/
TjenesteID:
113917