PAS/PGS

PAS/PGS er Utdanningsdirektoratets nasjonale løsning for oppgaveproduksjon, administrasjon og gjennomføring av sentralt gitte prøver og skriftlige eksamener innenfor grunnopplæringen. I tillegg tilrettelegger PAS/PGS for skoler som ønsker å gjennomføre lokalt gitte eksamener.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover
TjenesteID:
108384
Lisens:
Gratis