Uninett Telefonkonferanse

Telefonkonferanseløsning for utdanningssektoren i Norge. Tjenesten blir i første fase en telefonkonferansetjeneste basert på asterisk webmeetme. Det blir en FEIDE tjeneste slik at FEIDE-brukere kan booke konferanser og invitere hvem dem vil til å ringe inn til konferansen. I neste fase vil vi inkludere MCU og videkonferansebooking.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/telefonkonferanse
TjenesteID:
101891
Lisens:
Gratis