Connect

Adobe connect webmøte løsning for UNINETTs kunder. Tjenesten blir kjørt av NORDUnet. For mer informasjon, se her: http://www.uninett.no/webm%C3%B8ter

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/webm%C3%B8ter
Logg inn:
https://connect.uninett.no/
TjenesteID:
99884
Lisens:
Gratis