Connect

Adobe connect webmøte løsning for UNINETTs kunder. Tjenesten blir kjørt av NORDUnet.

For mer informasjon, se her:http://www.uninett.no/webm%C3%B8ter

Tilbake til lista over alle tjenester