Filesender@UiO

System for sikker utveksling av store filer (datasett).

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://filesender.org/
Logg inn:
https://filesender.uio.no/
TjenesteID:
73386
Lisens:
Gratis