Notur

Gjennom denne tjenesten kan autentiserte brukere ved høyere utdanningsinstitusjoner søke om ressurser (eksempelvis regnetid) på Notur sine installasjoner og anlegg.

Tjenestetilbyder:
UNINETT Sigma2 AS
Mer informasjon:
http://www.notur.no/
Logg inn:
http://www.notur.no/simplesaml/saml2/sp/initSSO.php?RelayState=https%3A%2F%2Fwww.notur.no&idpentityid=https%3A%2F%2Fidp.feide.no
TjenesteID:
26694
Lisens:
Gratis