Zoom for HVL

Zoom for HVL

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
https://zoom.us
Logg inn:
https://hvl.zoom.us/signin
TjenesteID:
2160847
Lisens:
Gratis