Vurdering av egen læring

Tjeneste som elever kan bruke for å registrere egen innsats og vurdering av egen læring. Dette kan også være hvor mye tid de bruker på lekser mm.

Tilbake til lista over alle tjenester