USN EZproxy

Proxytjeneste for innlogging på bibliotekets tjenester når en ikke er på campus

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Sørøst-Norge
Mer informasjon:
https://min.usn.no/ansatte/tjenester/forskning-innovasjon-og-internasjonalisering/bibliotek/
Logg inn:
https://ezproxy.usn.no
TjenesteID:
2159578
Lisens:
Gratis