Mediasite Kristiania University College

Mediasite tjenesten for Høyskolen Kristiania

Tjenestetilbyder:
Høyskolen Kristiania
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/system-forelesningsopptak-mediasite
Logg inn:
https://mediasite.kristiania.no/Mediasite/login/SAML
TjenesteID:
2152134
Lisens:
Gratis