Utvekslingsrapporter

Hensikten med tjenesten er å tilgjengeliggjøre verdifulle erfaringer frautvekslingsstudenter, og muliggjøre digitale innsendinger av rapporteretter utenlandsopphold.

Tilbake til lista over alle tjenester