Tjenesteadministrasjonsmodul (TAM)

TAM er en modul med egen database og tilhørende webapplikasjon som gir institusjonene mulighet til selv å administrere tjenester i tilknytning til FS.

Tilbake til lista over alle tjenester