Utgått kompetanse.udir.no

Utgått kompetanse.udir.no er et nettsted som tilbyr nettbaserte kompetansepakker fra Utdanningsdirektoratet. 1. Oktober 2019 ble tjenesten flyttet til en ny server med adressen kompetanse.udir.no. Den nye servereren er driftet av UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og du må åpne for Feidetjenesten "UNIT - kompetanseportal" for å få tilgang der. Den gamle serveren, beta.kompetanse.udir.no vil være tilgjengelig frem til 31.12.2019 slik at eksisterende brukere kan få tilgang til arbeid de har gjort der.

Tjenestetilbyder:
Utdanningsdirektoratet
Mer informasjon:
Logg inn:
https://utgaatt.kompetanse.udir.no/login/saml
TjenesteID:
2093610
Lisens:
Gratis