Sipadmin

Administrasjonsportal for tjenester og utstyr i Sanntid.

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
Logg inn:
https://sipadmin.uninett.no/
TjenesteID:
2085852
Lisens:
Gratis