HH Portal

Tilgangsportal for Høgskolen i Hedmark

Tjenestetilbyder:
Høgskolen i Hedmark
Mer informasjon:
https://portal.hihm.no/
Logg inn:
https://idp.hihm.no/nidp/saml2/spsend?id=feide-prod&sid=1
TjenesteID:
2077875
Lisens:
Gratis