Meldeboka for Trondheim

System hvor lærere ved skolene i Trondheim kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbake til lista over alle tjenester