Feidepålogging Mediasite for Politihøgskolen

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Mediasite for brukere ved Politihøgskolen

Tjenestetilbyder:
Politihøgskolen
Mer informasjon:
http://www.phs.no/
Logg inn:
https://media.phs.no/Mediasite/Login/SAML
TjenesteID:
2042679
Lisens:
Gratis