Trafikkagenten

Utdanningsetaten og Bymiljøetaten har fått i oppdrag å samle data om trafikksikkerhet på skoleveiene i Oslo og levere en utredning om dette til Rådhuset. For å få samlet data fra alle skoleelever i Oslo, utvikler Bymiljøetaten en applikasjon, som elevene kan melde inn og rapportere om sin skolevei.

Tilbake til lista over alle tjenester